Anette Vinston Ritz

 

Jeg er rosenterapeut, instruerer i traume forløsende øvelser (TRE) og giver helt almindelig wellness massage.

Derudover er jeg cand. idræt & sundhed med speciale i somatisk terapi. Jeg er meget optaget af at sætte ord på hvad f.eks. Rosenmetoden og TRE kan – set fra en videnskabelig vinkel. Det er der foreløbig blevet en videnskabelig artikel ud af. Den offentliggøres i International Rosen Journal i efteråret 2018 og kan læses på min hjemmeside, så snart den udkommer: www.intelligentkrop.dk.

Jeg er meget fascineret af det, der kaldes ”kropslige processer”, hvilket er måden jeg behandler på i både Rosenmetoden og TRE. Kropslige processer adskiller sig fra mentale og fysiske processer ved at være mere abstrakte og udfolde deres egen grund til at symptomet/smerten er der. Ofte kommer den kognitive forståelse efter man fordomsfrit har mærket de kropsfornemmelser, der er lige nu og her, mens man ligger på briksen/laver TRE øvelserne.

For mange er det svært fordomsfrit at mærke og rumme egne kropsfornemmelser som de er. Vi taler om det undervejs og bevæger os stille og roligt gennem de forskellige følelses- og fornemmelseslag, så der til sidst kommer mere liv og bevægelighed i kroppen.

Fremtrædende forskere indenfor kropsorienterede terapier taler om at det ligefrem er umuligt at behandle traumer uden kropsterapi, da traumer er så kropsligt funderede.

Forskning viser at kropsorienterede terapier er meget velegnede til at behandle bl.a. somatoform lidelser (medicinsk uforklarlige symptomer som føleforstyrrelser), posttraumatisk belastningssyndrom (PTSD) og spise-forstyrrelser.

Set fra et medicinsk perspektiv har forskning i berøringens betydning vist vidtrækkende positive resultater som bl.a.:

Forbedret:

  • Søvn
  • Immunsystem
  • Sociale relationer
  • Humøret hos depressive

Og har reduceret:

  • Senfølger fra seksuelt misbrug
  • Forhøjet blodtryk
  • Nervøsitet
  • Smerte
  • Muskelspændinger

Kilde: Smith el al (1998).

 

Behandlinger

 

Rosenmetoden:

En session varer 50-60 minutter. Klienten ligger i underbukser på en briks med et tæppe eller et lagen over sig. Det er vigtigt for en rosenterapeut at være i direkte kontakt med huden, for bl.a. at kunne se farveskift, mærke kulde/varme forskelle, nuancer i spændtheden og fornemmelsen af klienten.

En session går ofte gennem det fysiske niveau (muskelspændingerne) og bevæger sig over til det følelsesmæssige indhold, der ses som grunden til at muskelspændingerne blev etableret. Både klient og behandler lytter til det der kaldes ”kropslighedens respons”. Den logiske forklaring og resoneren over klientens symptomer sættes på pause, så der skabes et rum for at kropsfornemmelser, tanker (måske tilsyneladende ulogiske i sammenhængen) og følelser kan få plads og selv vise årsagen til symptomet hos klienten. Rosenterapeuten er på den vis en slags ”jordemoder” i denne kropslige proces, der ofte leder både klient og rosenterapeut et sted hen, som de ikke kunne forudse fra starten af. Der er altså et udvidet fokus fra udelukkende at fokusere på at den fysiske krop skal fikses til at lade kropsligheden tale.

 

TRE – Trauma Release Exercises

TRE er udviklet af amerikaneren David Bercelli. Det er syv meget simple og effektive øvelser, der sætter kroppen i gang med at ryste. Øvelserne er især effektive i forhold til stress og traumer, som har sat sig i kroppen. Jeg er uddannet til at guide klienter gennem øvelserne, så det bliver en god og forløsende oplevelse. Vi taler undervejs og der er også plads til følelser, der evt. kommer op.

 

Wellness massage (60 min)

Afslappende helkropsmassage, hvor alle muskler arbejdes igennem. Massagen udføres med eller uden musik – alt efter klientens ønske. 

 

Anette Vinston Ritz

www.intelligentkrop.dk

Tlf. 27218336

intelligentkrop@gmail.com

 

Jeg er i klinikken:

 

Onsdag i lige uger